Publicerad: 28 juni 2002

Cirkulär - viktig information från SKL

Ändring i kommunallagen, allmänhetens insyn i kommunala driftentreprenaderCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ellen Hausel Heldahl
  • Löpnummer/utgåva
    2002:68

Sidfot