Publicerad: 29 oktober 2002

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vid förälder/barnplaceringar är ersatt av 2006:76.

Visa det här daterade cirkuläret

Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vid förälder/barnplaceringarKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    2002:98

Sidfot