Publicerad: 25 juni 2002

Cirkulär - viktig information från SKL

Lag (2002:281) om ändring i tobakslagen (1993:581)Cirkulär

Bilagor

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Blom Bokliden
  • Löpnummer/utgåva
    2002:66

Sidfot