Publicerad: 18 mars 2002

Cirkulär - viktig information från SKL

Skolutveckling - en investering! Ett utvecklingsarbete inom ramen för kollektivavtalet, ÖLA 00, med Lärarnas Samver- kansrådCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson
  • Löpnummer/utgåva
    2002:28

Sidfot