Publicerad: 23 april 2003

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2003 nr 32 angående avskedande av manlig arbetstagare i kommunens öppna psykiatrivård som hade sexuellt förhållande med yngre kvinnlig vårdtagareCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    2003:36

Sidfot