Publicerad: 4 mars 2003

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Beloppsjusteringar i normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar är ersatt av 2004:24.

Visa det här daterade cirkuläret

Beloppsjusteringar i normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningarKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Dalman
  • Löpnummer/utgåva
    2003:21

Sidfot