Publicerad: 31 mars 2003

Cirkulär - viktig information från SKL

Förlängd remisstid för betänkandet kring skollagen (Skollag för kvalitét och likvärdighet SOU 2002:121)Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    J. Henrik Bergström
  • Löpnummer/utgåva
    2003:29

Sidfot