Publicerad: 24 juni 2003

Cirkulär - viktig information från SKL

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställnings- villkor m.m. - HÖK 03Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lena Emanuelsson
  • Löpnummer/utgåva
    2003:51

Sidfot