Publicerad: 11 mars 2003

Cirkulär - viktig information från SKL

Information om remissen för skollagskommitténs betän- kande (Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121)Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Louise Fernstedt
  • Löpnummer/utgåva
    2003:23

Sidfot