Publicerad: 23 januari 2003

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om ändringar i PAK och PA-KL med an- ledning av det reformerade pensionssystemet - PÖK 02 samt anvisningar om tolkning och tillämpningGäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Rikard Hultman, Anna Lind
  • Löpnummer/utgåva
    2003:11

Sidfot