Publicerad: 17 december 2003

Cirkulär - viktig information från SKL

Reviderat normalavtal för kommuns medverkan som dataleverantör till och nyttjare av NVDBGäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Bengt Skagersjö, Marianne Christensson
  • Löpnummer/utgåva
    2003:119

Sidfot