Publicerad: 28 september 2004

Cirkulär - viktig information från SKL

Cirkuläret Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbets- brist är ersatt av 09:9.

Visa det här daterade cirkuläret

Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbets- bristGäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tomas Björck
  • Löpnummer/utgåva
    2004:72

Sidfot