Publicerad: 29 oktober 2004

Cirkulär - viktig information från SKL

Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/- stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2005Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    2004:84

Sidfot