Publicerad: 16 juni 2004

Cirkulär - viktig information från SKL

God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (Regeringens proposition 2003/04:105)Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ulf Lennartsson Anders Nilsson
  • Löpnummer/utgåva
    2004:46

Sidfot