Publicerad: 1 mars 2004

Cirkulär - viktig information från SKL

Det här cirkuläret ersätter 2003:21.

Omförhandling av normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar samt justering av nu gällande ersättningsbeloppCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anna Björklund
  • Löpnummer/utgåva
    2004:24

Sidfot