Publicerad: 16 januari 2004

Cirkulär - viktig information från SKL

Pensionsnämndens beslut angående förändring av pensions- behållning och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA 98 re- spektive PFA 01Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Agneta Åhlin, Rikard Hultman och Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    2004:6

Sidfot