Publicerad: 15 december 2004

Cirkulär - viktig information från SKL

Rättsfall angående beräkning av hemtjänstavgift enligt 8 kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) och hänsyn till kyr- koavgiftCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Per-Olov Nylander
  • Löpnummer/utgåva
    2004:99

Sidfot