Publicerad: 15 mars 2004

Cirkulär - viktig information från SKL

Rehabilitering eller utanförskap?Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Vivi Libietis
  • Löpnummer/utgåva
    2004:26

Sidfot