Publicerad: 4 juli 2005

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2004 nr.102 om det funnits vägande skäl för stadigvarande förflyttning av en tandläkareCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tomas Björck
  • Löpnummer/utgåva
    2005:70

Sidfot