Publicerad: 4 juli 2005

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2004 nr.102 om det funnits vägande skäl för stadigvarande förflyttning av en tandläkareCirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tomas Björck
  • Löpnummer/utgåva
    2005:70

Sidfot