Publicerad: 28 juni 2005

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2005 nr 33 Arbetstagarbegreppet – en skorstensfejarmästare som utfört sotningsverksamhet åt kommun ansågs inte vara arbetstagareCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    2005:66

Sidfot