Publicerad: 7 juni 2005

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsmarknadspolitiska insatser - yrkesbedömning Sida 1 (2) CIRKULÄR



Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Åsa Lindbom
  • Löpnummer/utgåva
    2005:54

Sidfot