Publicerad: 29 april 2005

Cirkulär - viktig information från SKL

Budgetförutsättningar för åren 2006–2008Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Henrik Berggren Marcus Holmberg Siv Stjernborg
  • Löpnummer/utgåva
    2005:33

Sidfot