Publicerad: 23 september 2005

Cirkulär - viktig information från SKL

Ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i samhällets krishanteringssystemCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Mårten Törnqvist
  • Löpnummer/utgåva
    2005:86

Sidfot