Publicerad: 3 oktober 2005

Cirkulär - viktig information från SKL

Ersättningar till familjehem för barn och vuxna samt kontaktfamiljer för år 2006 Sida 1 (4) CIRKULÄR



Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.







Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    2005:87

Sidfot