Publicerad: 3 oktober 2005

Cirkulär - viktig information från SKL

Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/- stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2006 Sida 1 (2) CIRKULÄRCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Margareta Erman
  • Löpnummer/utgåva
    2005:89

Sidfot