Publicerad: 24 mars 2005

Cirkulär - viktig information från SKL

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 05 - med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds SamverkansrådKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson, Håkan Söderberg
  • Löpnummer/utgåva
    2005:18

Sidfot