Publicerad: 4 oktober 2005

Cirkulär - viktig information från SKL

Ny forskningsrapport Vad är ett bra arbetsresultat? Individuell lönesättning och verksamhetsutveckling i kommuner och landstingCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Ken Johnsson
  • Löpnummer/utgåva
    2005:91

Sidfot