Publicerad: 4 mars 2005

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för AGS-KL gällande fr o m 2005-01-01



Cirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.








Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Catharina Bäck
  • Löpnummer/utgåva
    2005:13

Sidfot