Publicerad: 25 november 2005

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om undantag från BEA för Plusjobb m.m.Cirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Phia Moberg
  • Löpnummer/utgåva
    2005:105

Sidfot