Publicerad: 28 april 2005

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelser mellan staten, Svenska Kommunför- bundet och Landstingsförbundet om en fortsatt satsning för utveckling av primärvården och äldrevården respek- tive psykiatrinKontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Roger Molin
  • Löpnummer/utgåva
    2005:34

Sidfot