Publicerad: 27 juni 2005

Cirkulär - viktig information från SKL

Timbelopp för LASS år 2006 Sida 1 (3) CIRKULÄRCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Signild Östgren
  • Löpnummer/utgåva
    2005:61

Sidfot