Publicerad: 6 april 2006

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbete efter 65 års ålder — vad gäller beträffande an- ställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbets- marknadspolitiska insatser?Cirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Lars-Gösta Andréen
  • Löpnummer/utgåva
    2006:21

Sidfot