Publicerad: 18 december 2006

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 104 angående fråga om kommun haft vägande skäl för stadigvarande förflyttning av lärareCirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johanna Read Hilmarsdottir
  • Löpnummer/utgåva
    2006:87

Sidfot