Publicerad: 15 augusti 2006

Cirkulär - viktig information från SKL

Förändringar av bestämmelser om unga lagöverträdare 2006-08-15 1 (4) CIRKULÄRCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Gigi Isacsson
  • Löpnummer/utgåva
    2006:55

Sidfot