Publicerad: 20 september 2006

Cirkulär - viktig information från SKL

Löne- och personalstatistik för kommuner, landsting och regioner 2006Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Kerstin Blomqvist
  • Löpnummer/utgåva
    2006:63

Sidfot