Publicerad: 6 april 2006

Cirkulär - viktig information från SKL

Pensionsnämndens beslut om förändring av pensionsbe- hållning, intjänad pension, kompletterande ålderspension och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA för åren 2006 och 2003 samt intjänad pension för åren 1998–2000Cirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Agneta Åhlin
  • Löpnummer/utgåva
    2006:22

Sidfot