Publicerad: 14 december 2006

Cirkulär - viktig information från SKL

Tillägg till tidigare cirkulär (2004:65) avseende assistans vid utbildning på folkhögskolaCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Laina Kämpe
  • Löpnummer/utgåva
    2006:85

Sidfot