Publicerad: 10 februari 2006

Cirkulär - viktig information från SKL

Tillgodoräknande av anställningstid enligt vissa bestämmelser i LAS för lärare utan i skollagen föreskriven utbildning – obehöriga lärareCirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Christina Madfors
  • Löpnummer/utgåva
    2006:13

Sidfot