Publicerad: 1 december 2006

Cirkulär - viktig information från SKL

Underlag för nämndbeslut om delegationsordning för den kommunala livsmedels- och foderkontrollenCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Staffan Wikell
  • Löpnummer/utgåva
    2006:82

Sidfot