Publicerad: 13 februari 2006

Cirkulär - viktig information från SKL

Underlag till ändrad delegationsordning med anledning av ny livsmedelslagstiftningCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Staffan Wikell
  • Löpnummer/utgåva
    2006:14

Sidfot