Publicerad: 3 september 2006

Cirkulär - viktig information från SKL

Vuxna och barn och ungdom med psykiska funktionshinder – ansvarsfördelning mellan kommun och landstingCirkulär

Bilagor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Anita Sundin
  • Löpnummer/utgåva
    2006:58

Sidfot