Publicerad: 23 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2006 nr 123 angående fråga om en kommun haft vägande skäl för att dels stadigvarande förflytta en lärare dels att avskeda samma lärareCirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Johanna Read Hilmarsdottir
  • Löpnummer/utgåva
    2007:23

Sidfot