Publicerad: 21 februari 2007

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetsdomstolens dom 2007 nr 11 Arbetstagarbegreppet – en tolk som utfört tolkuppdrag åt kommun ansågs inte vara arbetstagareCirkulär

Bilagor

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Göran Söderlöf
  • Löpnummer/utgåva
    2007:16

Sidfot