Publicerad: 16 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKL

Arbetstidsförläggning och aktuella problemställningar utifrån ändringarna i arbetstidslagen (ATL) 2007-03-16 1 (4) CIRKULÄRCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Hans-Henrik Helldahl
  • Löpnummer/utgåva
    2007:22

Sidfot