Publicerad: 3 september 2007

Cirkulär - viktig information från SKL

Munvård för äldre och funktionshindrade – gemensamt ansvar för kommuner och landstingCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Håkan Vestergren
  • Löpnummer/utgåva
    07:39

Sidfot