Publicerad: 22 januari 2007

Cirkulär - viktig information från SKL

Nytt avgiftssystem för kommunernas livsmedelskontrollCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Tobias Johansson
  • Löpnummer/utgåva
    2007:5

Sidfot