Publicerad: 30 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKL

Nytt normalavtal med SAMI/IFPI om framförandet av musik i primärkommunal verksamhetGäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Agneta Lefwerth Ants Viirman
  • Löpnummer/utgåva
    07:4

Sidfot