Publicerad: 20 december 2007

Cirkulär - viktig information från SKL

Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkoren för avtalsgruppsjukförsäkring – AGS-KL – m.m.Cirkulär

Bilagor

Kontakt

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Catharina Bäck
  • Löpnummer/utgåva
    07:80

Sidfot