Publicerad: 23 mars 2007

Cirkulär - viktig information från SKL

Regeringens proposition ”Ytterligare reformer inom ar- betsmarknadspolitiken m.m.” (prop. 2006/07:89)Cirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Vivi Jacobson-Libietis
  • Löpnummer/utgåva
    2007:24

Sidfot