Publicerad: 3 juli 2007

Cirkulär - viktig information från SKL

Regeringsbeslut som rör Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våldCirkulär

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jenny Norén
  • Löpnummer/utgåva
    07:36

Sidfot