Publicerad: 3 juli 2007

Cirkulär - viktig information från SKL

Regeringsbeslut som rör Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våldCirkulär

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Om cirkuläret

Det här cirkuläret finns endast i PDF-format.

  • Författare
    Jenny Norén
  • Löpnummer/utgåva
    07:36

Sidfot